سبد خرید 0

نرم افزار ها

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت برای مدیریت صفحات منفرد در سایت میتوانید اقدام نمایید و با استفاده از لینک آن ها در بخش آدرس مستقیم صفحه ، در بخش های گوناگون از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید در بخش آدرس دلخواه ، از کلمه ای استفاده کنید که در مطالب قبلی ثبت شده، استفاده نشده باشد (یعنی آدرس منحصر به فرد باشد) و نیز انگلیسی و بدون فاصله باشد.در این قسمت برای مدیریت صفحات منفرد در سایت میتوانید اقدام نمایید و با استفاده از لینک آن ها در بخش آدرس مستقیم صفحه ، در بخش های گوناگون از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید در بخش آدرس دلخواه ، از کلمه ای استفاده کنید که در مطالب قبلی ثبت شده، استفاده نشده باشد (یعنی آدرس منحصر به فرد باشد) و نیز انگلیسی و بدون فاصله باشد.در این قسمت برای مدیریت صفحات منفرد در سایت میتوانید اقدام نمایید و با استفاده از لینک آن ها در بخش آدرس مستقیم صفحه ، در بخش های گوناگون از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید در بخش آدرس دلخواه ، از کلمه ای استفاده کنید که در مطالب قبلی ثبت شده، استفاده نشده باشد (یعنی آدرس منحصر به فرد باشد) و نیز انگلیسی و بدون فاصله باشد.در این قسمت برای مدیریت صفحات منفرد در سایت میتوانید اقدام نمایید و با استفاده از لینک آن ها در بخش آدرس مستقیم صفحه ، در بخش های گوناگون از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید در بخش آدرس دلخواه ، از کلمه ای استفاده کنید که در مطالب قبلی ثبت شده، استفاده نشده باشد (یعنی آدرس منحصر به فرد باشد) و نیز انگلیسی و بدون فاصله باشد.

ارسال نظر

نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()